Filltemp

39,00

Opis

FILL TEMP (Biodinamica) – fleczer chemoutwardzalny, gotowy do użycia.