Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i obowiązek informacyjny RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Matadent s.c. Anna Lorenc-Siwek, Katarzyna Kowal z siedzibą w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej 2, NIP: 6372087762.
Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie Administratora Danych Osobowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

- sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Matadent s.c.
- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Matadent s.c. – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- prowadzenia historii dokonanych zakupów, opracowywania ofert.
na podstawie:
- przekazanych przez Panią/Pana telefonicznie, mailowo, przez sklep intermetowy lub bezpośrednio ustnie lub pisemnie naszym pracownikom
- art. 6 ust 1 pkt a.

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożliwość skontaktowania się z Panią/Panem przez naszych pracowników i sfinalizowania procesu sprzedaży, w związku z którym Pani/Pan został(a) poproszony(a) o podanie danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:

- podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu sklep matadent.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
- podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
- Przelewy24 – podmioty świadczące usługi płatności on-line.
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane operatorom pocztowym i kurierom, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy , księgowość.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy należy skontaktować się z nami:
- wysyłając informację na maila: matadent@interia.pl
- telefonicznie: 501 597 315; 608 336 931
- listownie: Matadent s.c. 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2 lub 32-300 Olkusz, ul. Biema 5B

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Polityka Cookies
- Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
- Podczas odwiedzin przez Użytkownika strony www.matadent.pl system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
- Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.
- Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu
i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
- Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
- W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie cookies oraz określenia zakresu zapisywanych plików, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
- Administrator informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
- W ramach serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);
b) count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
c) cookie Google Analytics;
d) cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
e) cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

- Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
c) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

- W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy powyżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami.